Evangelist Jan Zijlstra geneest de zieken in Groningen

“Ik ben Stef en ik kan niet lopen, maar ik ga lopen in Jezus’ naam!” Een jongen van een jaar of dertien loopt met zijn rollator naar het podium waarop evangelist Jan Zijlstra staat. Zijn zelfverzekerdheid wordt met applaus en gejuich ontvangen door het 2500 koppen tellende publiek in de Groninger Martiniplaza. Veel van hen zaten al drie kwartier voor aanvang in de sportzaal, thuishonk van de Groninger basketbalclub Hanzevast Capitals.

Stef gaat al tien jaar naar de diensten van Zijlstra en gelooft vast in diens credo, dat wordt uitgeschreeuwd door een gigantisch spandoek achter het podium: “Ga richting Jezus, Ga richting het wonder”. Zijlstra (70) is voorganger van de door hemzelf opgerichte Levensstroomgemeente in Leiderdorp. Daar houdt hij twee keer per maand diensten om zieken te genezen. Daarnaast gaan de evangelist en zijn entourage langs dorpen en steden om genezingsdiensten te organiseren. Vrijdagavond (30 januari 2009, red) was er een wonderendienst in Groningen.

Iedereen die wil

Stef is de zoveelste in een lange rij mensen die voor hun kwaal of ziekte bij de gebedsgenezer komen. Zijlstra sluit niemand uit. Hij bidt met iedereen die dat wil, ook als dat betekent dat de samenkomst tot in de kleine uurtjes doorgaat. De evangelist neemt voor elk ruim de tijd. Zo ook voor Stef. Hij vraagt hoe de ziekte ontstaan is. Stef vertelt dat hij drie maanden te vroeg is geboren en daardoor lichamelijk gehandicapt is.

Ik weet zeker dat er vandaag wonderen gaan gebeuren

Zijlstra hoort het verhaal aan en legt daarna zijn handen op het hoofd van de jongen. “Dat je weer kunt lopen in Jezus’ naam!” Zijlstra spreekt hard en duidelijk, alsof hij het de jongen opdraagt. Stef heeft lang gewacht voordat met hem kon worden gebeden. Zijlstra begon pas met genezen nadat een twee uur durend programma was afgewerkt. De avond begint met een half uur samen zingen. Zijlstra heeft een complete band meegenomen.

Opgaan in de muziek

De gelovigen gaan helemaal in de muziek op. Ze staan met beide handen in de lucht, uitgestrekt naar God. De jongedames op de tweede rij dansen erbij met hun hele lichaam, alsof ze in de disco staan. Anderen zijn tot tranen geroerd en proberen hun handen nog net iets verder omhoog te brengen, dichter bij God. Iedereen heeft voor de dienst een foldertje en een tijdschrift gekregen, beide vol met wonderverhalen. De verwachtingen zijn hooggespannen. De pastor, zoals zijn volgelingen hem aanspreken, zit al wel in de zaal, maar is nog niet op het podium gekomen.

Zijlstra wordt op de voorste rij geflankeerd door zijn rechterhand Sijbrandt Kroeske en een paar voorgangers uit de omgeving. Kroeske, een gezette man van middelbare leeftijd, regelt van alles. Hij beent regelmatig heen en weer tussen de geluidstechnici in het midden van de zaal en zijn zitplaats op de voorste rij, zorgt dat alle nieuwbekeerden netjes om Zijlstra heen staan als hij ze naar voren roept en geeft instructies aan journalisten. Op commanderende toon: “Je schrijft op wat je ziet, niet wat je denkt!”.

Amen Halleluja

Tijdens een lied komt Zijlstra op het podium. De verlichting wordt een stuk feller. De band trekt alle registers open en sleept het publiek nog verder mee in de extase. De bejaarde voorganger zingt soms een paar woorden mee en zegt talloze keren “Amen” en “Halleluja”, door hem consequent uitgesproken als “Amèn” en “Halleloeja”. De mensen erwachten wonderen. De zelfbenoemd evangelist doet er nog een schepje bovenop. “God doet in elke dienst wonderen. Waarom zou hij dat vandaag niet doen? Ik weet zeker dat er vandaag wonderen gaan gebeuren”.

Voordat dat kan gebeuren is het eerst tijd voor het inzamelen van geld. Volgens Zijlstra kost de avond in Groningen 35.000 euro. Hij rekent uit dat dat 12 euro per persoon is, maar er zijn ook mensen in de zaal die wel 500 euro kunnen missen, aldus de evangelist. Wie twijfelt aan de genezingen wordt op zijn nummer gezet. “Ook kleine baby’s worden genezen. Als je dan nog denkt dat het tussen de oren zit, heb je zelf wat tussen de oren!” Gelach stijgt op uit de zaal, en Sijbrandt Kroeske laat zijn bulderlach eens goed horen.

Nieuwe anus

Pastor Zijlstra nodigt een aantal mensen uit op het podium. Ze zijn bij eerdere diensten op wonderbaarlijke wijze genezen. De zussen Thea en Elly uit Harlingen zaten beide in een rolstoel vanwege bekkeninstabiliteit. Hun genezing kwam bij een meerdaags evenement van Zijlstra in hun woonplaats. Thea genas op de tweede dag, Elly op de derde. Hun moeder is door de evangelist van het roken afgeholpen. Daarna volgen een aantal anderen, waaronder een kind dat van een darmziekte is genezen en een vrouw die door voorbede een nieuwe anus kreeg.

Dan beginnen eindelijk de genezingen. Opeens krijgt Zijlstra een ziekte door. “Er is hier iemand in de zaal met reuma”. Even gebeurt er niets. Dan staat een handvol mensen op. “Kom maar naar voren, dan zal ik met je bidden”. Thea uit Veendam en Sandra uit Hoogezand laten voor zich bidden. Ook daarbij is een belangrijke rol voor Kroeske weggelegd. Terwijl zijn baas tijdens het gebed de hand op het hoofd van de zieke legt, houdt Kroeske de schouders vast.

Soepeler bewegen

Als na het gebed wordt gecheckt of de klachten zijn verholpen, is het Kroeske die een microfoon voor de mond van de patiënt houdt, zodat iedereen kan horen of de genezing gelukt is. Thea en Sandra concluderen voorzichtig dat ze iets soepeler bewegen dan eerder. “Amen, Amen” roept de pastor. De zaal applaudisseert, en overal roepen mensen “Amen” en “Halleluja”. Daarna wil Zijlstra bidden met mensen met een brace om hun pols. Een paar mensen komen naar voren. Sommigen menen verschil te voelen na het gebed.

Zijlstra heeft door dat het laat wordt. Er zijn veel ouders gekomen om voor hun kind te laten bidden, en het is al lang bedtijd geweest. Daarom mogen ouders met kinderen eerst naar voren komen. In korte tijd staat er een rij tot midden in de zaal. De kinderen zijn doof, hebben ADHD of eczeem. Ook veel ouders mankeert wat. De gebedsgenezer bidt voor ze allemaal. Stef is met zijn rollator in de rij aangesloten. Als hij na het gebed van het podium afkomt, loopt hij net zo moeilijk als voorheen.

Reacties

 1. zegt

  Sorrie, daar ben ik weer :P

  Ten eerste wat tof dat je zo’n ooggetuigenverslag hebt geschreven Erik.
  Toch vielen me wat dingetjes op waarvan je het hopelijk niet erg vindt als ik daarop reageer.

  “Dat je weer kunt lopen in Jezus’ naam!” > Zijlstra spreekt hier niet zozeer tegen de jongen, maar tegen de geestelijke wereld. Met power.

  En dat de dienst zo lang duurt dat komt omdat ze eerst een oproep doen voor niet-gelovigen of een ieder die zich aangesproken voelt in zijn/haar hart om naar voren te komen om een keus te maken voor Jezus en Hem aan te nemen in je hart. Beter ziek de hemel in dan genezen de hel in.
  Lijkt mij goed dat er aandacht aan word besteed, of niet dan?

  Verder begrijp ik goed dat JZ zo kan overkomen alsof hij de genezer is en niet God, maar, of hij moet daarin veranderd zijn, JZ roept de hele dienst door dat hij het niet is die niet of wel geneest maar God. Zijn tijd, niet die van Jan. En ik denk dat de diensten zo lang duren omdat Gods geest aan het werk is en het aantal zieken gewoon groot is. Ik heb zelf ook in de rij gestaan en vond dat zwaar frustrerend om te zien dat mensen die echt zieker dan ziek waren als laatste aan de beurt kwamen, maar aan de andere kant… Wat heb ik daarover te zeggen? Het is Gods ding om te genezen en op Zijn moment. Of om niet te genezen, wie verwacht dat alles en iedereen in 1 dienst wordt genezen stelt de verkeerde verwachting. Wees open! Verwacht God, niet Jan. Verwacht genezing, maar hou er rekening mee dat je niet genezen kan worden. Het komt aan op geloof en ik denk dat daarmee bedoelt word dat we niet als blinde koeien achter iemand aanhuppelen zo van ‘nu zal het wel eens weer gebeuren’ maar dat we ons op God focussen. Vertrouwen hebben dat het goedkomt, in de dienst, een jaar later of misschien wel helemaal nooit en pas in de hemel.

  En de laatste tip, klinkt een beetje betweterig maar ik bedoel het absoluut heel goed: ga met God naar zo’n dienst toe, en niet met een notitieblokje in de aanslag om eens af te vinken wat Jan fout doet, bij wijze van. Nou ja, daar zal ik vast en zeker naast zitten dus mocht je dat niet bij jezelf herkennen dan neem ik die woorden terug.

  Zo, dat is eruit. Nogmaals: het is goed bedoelt!

  Groetjes en zegen,
  Stella

 2. Erik Drenth zegt

  Hey Stella,

  Dank voor je reactie. Ik heb respect voor je eerlijkheid, TRIN vind ik gevaarlijk, Zijlstra is gewoon niet mijn ding. Ik doe mijn best om wat te zien gebeuren, maar ik zie het gewoon niet. De verhalen die er zijn, zijn dubieus. Als gebedsgenezing waar zou zijn, zou iedereen binnen de kortst mogelijke tijd christen zijn.Mijn voorlopige conclusie is dus dat het niet waar is….

 3. barbara zegt

  Jezus is de Genezer dat zegt JZ keer op keer. Jezus heeft mij ook genezen toen de artsen mij maar 2 maanden gaf, en door gebed en met olie zalven zoals in Jac.5:14 staat, leef ik nog. Hoop volgende maand mijn AOW te halen, dus Jezus geneest en niet de mens.
  Maar toch dank voor je artikel.
  Gods zegen
  barbara

 4. Pauline zegt

  Omdat ik in de buurt van Leiderdorp woon ga ik regelmatig naar de gebedsdiensten van Jan Zijlstra. En ik moet je zeggen, fantastisch wat daar gebeurt. Ik volg Jan Zijlstra nauw en ik kan hem nooit betrappen op iets onzinnigs of niet religieus. Het is fantastisch wat daar gebeurt , dat kan niemand onder stoelen of banke steken. En alles in die machtige naam van Jezus. Er zijn heel veel mensen die getuigen, elke dienst weer. Dat kun je niet wegpoetsen. Ja hier in Nederland snappen wij niet wat daar gebeurd, daar zijn we te goddeloos voor. Maar ik ben er van overtuigd dat Jezus nog steeds geneest, ook nu. Als Uri Geller een lepeltje kan ombuigen staat het volop in de krant. Maar wat gebeurt in Leiderdorp wordt om gelachen of bespot. Je moet eens met de mensen praten die wonderen hebben mogen ervaren, er zijn er tallozen. Ik mag hopen dat broeder Zijlstra nog jaren mag doorgaan met genezen via gebeden en alle eer geeft hij aan Jezus, niet aan zichzelf.

  Ik heb het verschillende keren mogen meemaken in de diensten. En niet alleen lichamelijke genezingen maar ook mensen die altijd stemmen in hun hoofd horen worden bevrijd. Er zijn zelfs dvd’s te koop waar je de getuigenissen kunt zien. Ten tijde van Jezus was er alom ongeloof, sterker nog, Jezus sloegen ze aan het kruis, bespotten ze toen ook, terwijl hij niets gedaan had maar juist mensen genas. Wat is er nu anders? Het is nog precies hetzelfde. Jammer dat Nederland zo ongelovig is, maar ook voor Nederlanders geldt, Jezus is de enige weg, de waarheid en het leven. Daar moeten we allemaal naar toe. Een andere weg is er niet.

  En de weg ernaar toe is de bijbel, alleen de bijbel.

  Een diep overtuigende gelovige.

 5. LIENEKE SCHAAP zegt

  IK CITEER MARCUS 4: 24 het hangt er helemaal vanaf hoe je luistert.God zal je geven naar de maat waarmee je zelf meet.25: Ja,nog meer WANT wie veel heeft,zal veel krijgen
  wie niets heeft,zal ook nog kwijtraken wat hij/zij meent te hebben
  Dit betekent hoe meer geloof je laat zien aan God hoe meer je zegeningen.DIT IS WERKELIJKHEID IN MIJN EIGEN LEVEN.pas op wie je beoordeeld.

 6. zegt

  Ben het volkomen eens met Pauline.
  Ook wij bezoeken de Levensstroom kerk in Leiderdorp regelmatig.
  Wij worden er altijd erg door bemoedigd.
  Krijgen steeds meer respect voor broeder Jan Zijlstra die altijd voor de medemens
  klaar staat ter ere van God. Een genezingsdienst duurt ongeveer 5 a 6 uur.
  Kijk eens naar de getuigenissen van al die mensen die door de jaren heen genezing mochten
  ontvangen. En kijk dan ook vooral naar getuigenissen van ouders die met hun kinderen voor genezing kwamen.
  Van een placebo effect kunnen we niet spreken omdat dat bij kinderen
  gelukkig nog niet werkt. Helaas wordt niet iedereen genezen ook daar heeft broeder Zijlstra geen antwoord op. Dat ligt in Gods hand. Mensen wijzen maar al te vaak als iemand niet genezen wordt.
  En in kranten wordt ook wel erg vaak honend over broeder Jan Zijlstra geschreven.
  Maar als iemand WEL genezen wordt hoor je er maar weinig over. Gek he, zullen wel acteurs zijn Men zou vooral de genezing van mv. Carly Alkema uit Dokkum eens moeten lezen.
  Zij is genezen na een jarenlang ziek zijn, en werkt nu met haar man in Zuid-Afrika als zendeling.En zo staan er nog meer grote wonderen op de site van de levensstroom en dit alles in de naam van de Here Jezus. Broeder Zijlstra heeft nog nooit de eer aan zichzelf gegeven.
  Een ieder zou deze diensten eens mee moeten maken. Pas dan kun je met een eerlijk antwoord komen of verslag in de krant schrijven
  Dit alles heeft met geloof te maken. Want er is veel meer tussen hemel en aarde dan wij kunnen bedenken en willen aannemen.

 7. Heleen Bevaart zegt

  Ook ik voelde, dat ik na 2 jaar onverklaarde pijn in mijn gehele lichaam, dat ik naar zo’n genezingsdienst moest gaan.
  Afgelopen vrijdag ben ik met mijn man naar Westerhaar gegaan om een dienst bij te wonen.
  Daar is echt een Wonder gebeurd.
  Alle EER voor Jezus.
  Geen ene keer heeft Jan Zijlstra zichzelf de eer gegeven.
  Geweldig om iedereen zo blij te zien.
  Ook ik voel me blij en raak er niet over uit gepraat.

 8. xandra zegt

  Aha ,alweer een azijnpissersite.
  Als je kritisch gaat zitten kijken, met voorbedachte rade, om iets te kunnen gaan aanmerken, kan je altijd wel wat vinden. Volgende keer eens een positief stuk.

 9. zegt

  Helemaal eens met Xandra. Kijk eens naar wat voor positieve ervaringen mensen hebben mogen ondervinden bij de diensten van Jan Zijlstra.

 10. xandra zegt

  Precies ! Want die zijn er ook, en nog veel meer ! Maar ja daar hebben azijnachtige mensen het liever niet over.

 11. Jeannette zegt

  Onze zoon J. is autistisch, met veel problemen waar hij medicijnen voor gebruikt.
  Na ons bezoek als gezin naar Jan Zijlstra, waar we echt specifiek voor J. naar toe gingen, is er niet alleen voor J. gebeden, maar ook voor mijn man.
  J. heeft nu een medicijn minder en is rustiger, slaapt beter ( nee hij heeft geen Ritalin) en komt beter uit zijn woorden, en bij mijn man is zijn COPD een stuk verbeterd.
  Onze andere zoon M. kan zijn aandacht beter richten op school, en zijn concentratie is een stuk vooruit gegaan.
  Het gaat te ver om te zeggen dat alles is “opgelost”, maar dat er een verbetering, en een verandering is, dat moge duidelijk zijn.

 12. conja zegt

  Mijn zus en mam waren daar ook. Beide zijn inmiddels overleden.
  Mijn zus op kerstavond 2012 en ons mam op bevrijdingsdag….
  Beide zijn in heerlijkheid….maar hadden zo’n hoop….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *