BigGayAl

Homo’s – the sequel

Alweer een stuk over homo&8217;s? Inderdaad. De vorige keer dat we het over de liefde voor hetzelfde geslacht hadden, maakte dat veel on- en offline discussie los. Daar doen wij het voor. We willen geen homoactivisten zijn, en ook geen homohaters. Desondanks: een tekst die volgens sommige theologen gaat over het eerste homostel in de bijbel. Laat weten wat je ervan vindt!

1 Samuel 18:1-4 “Jonatan, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. En Jonatan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem: hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem.”

Lees verder »
pottenbakker

God wikt en beschikt

Is het lot van de mens voorbestemd? Die vraag houdt veel Christenen bezig. Het was aan het begin van de 17e eeuw aanleiding voor de epische theologische strijd tussen Arminius en Gomarus. De door Gomarus verdedigde predestinatieleer roept moeilijke vragen op over de rechtvaardigheid en goedheid van God. Op Staat Geschreven vandaag een tekst die een belangrijke rol speelt in de discussie over voorbestemming.

Romeinen 9:18-21 “Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt halsstarrig wie hij wil. Maar nu zult u vragen: ‘Waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? Niemand gaat toch in tegen zijn wil?’ Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker: ‘Waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruitzie?’”

Lees verder »
kaalkop

Kaalkop, kaalkop! Zet ’m op, zet ’m op!

Raddraaiers die vriendelijke burgers op straat uitschelden hebben tegenwoordig weinig te vrezen. Het ergste wat kan gebeuren is een nachtje op het politiebureau. In vroeger tijden was dat wel anders. Vandaag op Staat Geschreven een tekst waarin een stel kwajongens een scheldpartij met de dood moet bekopen:

2 Koningen 2:23-25 “Van Jericho ging Elisa naar Betel. Toen hij naar de stad omhoog liep, rende een troep kinderen op hem af die hem uitlachten en schreeuwden: ‘Kaalkop, kaalkop! Zet ’m op, zet ’m op!’ Elisa keek om, en toen hij de kinderen zag, vervloekte hij ze in de naam van de HEER. Meteen kwamen er twee berinnen uit het bos, die tweeënveertig van de kinderen verscheurden. Vanuit Betel trok Elisa naar de Karmel, en van daar keerde hij naar Samaria terug.”

Lees verder »

De Bijbel spreekt zichzelf tegen

De Bijbel staat vol met schijnbare tegenstellingen. Wie beter kijkt, ziet soms dat de tegenstelling niet is wat het lijkt. Vaak komt dat doordat we door onze moderne ogen blind zijn voor de cultuur van de Bijbel. Soms blijkt de tegenstelling echt, en zijn teksten onverenigbaar, hoe goed theologen ook hun best doen de boel recht te praten. Vandaag op Staat Geschreven zo’n schijnbare tegenstelling. Lees met ons mee:

Jakobus 2:24,26 “U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof. (…) Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.

Romeinen 3:27,28 “Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te leven.”

Lees verder »
zalfolie

Zieken genezen met zalfolie

Onzekerheid, angst en verdriet. Een ernstige ziekte hakt erin.  Medici doen wat ze kunnen, maar iedereen gaat dood. Vaak gaat daar ziekte aan vooraf.  Mensen zoeken dan hulp. Niet alleen bij artsen, maar ook bij anderen die hen hoop kunnen bieden. In christelijke kring gaat gebed om genezing van een ernstig ziekte vaak gepaard met ‘zalving’ van de zieke met een speciale olie.  Vandaag op Staat Geschreven een tekst over dit gebruik. We verwelkomen daarbij voor het eerst een gasttheoloog, en niet de minste. Prof. Dr. Pieter A. Siebesma is als docent Hebreeuws en Oude Testament verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede. Daarnaast is hij buitengewoon hoogleraar Judaica en Semitische taal- en letterkunde aan de Evangelische Faculteit te Leuven.

Jakobus 5:14-16 “Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.”

Lees verder »