Twitter de tempel

Opdracht herbouw van de tempel via Twitter

Op VreemdGeluid.nl blogt Alain Verheij, student aan het Nederlands Gereformeerde Seminarium, bijna dagelijks. Alsof in dat ritme (creatief!) bloggen niet genoeg is, hebben wij hem vandaag te gast. Hij bespreekt een gedeelte uit het Bijbelboek Ezra. Om de herbouw van de tempel aan te kondigen, werd nieuwe media gebruikt. Alain legt de link naar vandaag en deelt met ons de hoop, die doorklinkt in dit Bijbelgedeelte.

Ezra 6:6-7 “‘Wat uw vraag betreft, Tattenai, gouverneur van de provincie Trans-Eufraat, en Setar-Boznai en uw ambtgenoten, bestuurders van de genoemde provincie: laat de bouw ongemoeid. Laat het werk aan de tempel van God ongestoord voortgang vinden. De gouverneur en de oudsten van de Judeeërs mogen de tempel herbouwen op zijn vroegere plaats.”

Alain Verheij

Nieuw medium, nieuwe taal

Ik begin met een tweet van koning Darius I, de Grote.

Een citaat via een nieuw medium, Twitter. In de wereldtaal, Engels.
En je zou het haast niet merken, als je het zo leest, maar Ezra 6 is vergelijkbaar. Let maar eens op in de Bijbel; hoe verder in de tijd, hoe meer alle communicatie opschuift van mondeling naar schriftelijk. Vroeger werkten we met bodes; voortaan staat alles geschreven. In Ezra vindt dat een hoogtepunt; de ene brief na de ander, het ene archief na het ander.

En wat je in vertaling ook niet opmerkt, is dat dit gedeelte van Ezra niet Hebreeuws is! Dit is een van de weinige Bijbelhoofdstukken in het Aramees, een toenmalige wereldtaal. Ezra 6 dus; nieuwe media, nieuwe talen.

Valse vroomheid

Ik kan me wel wat kritische reacties voorstellen op het Ezra-Nehemia verhaal.
Ik ben het zelfs grotendeels eens met de strekking van dit soort reacties.

  • Wat een vrome woorden, van die heidense koning. Daar geloof ik niks van. Daar zal de Bijbelschrijver wel een handje bij hebben geholpen.
  • Die koning had natuurlijk alleen maar politieke redenen voor de herbouw van de tempel.Hij doet dit uit eigenbelang, om in Jeruzalem zeker te zijn van een bondgenoot.
  • Wat een vervelende, driftige mannetjes, die Ezra en vooral Nehemia.

Hoop

Toch zou ik het heel flauw vinden om met dat soort reacties te komen.
Feit blijft namelijk, dat die tempel weer is opgebouwd. Mooier dan de vorige.
Feit blijft, dat dat kleine Joodse volkje het wéér overleefde, en een terugkeer mocht vieren. Met een gejubel waarin juichen en huilen niet meer waren te onderscheiden. (3:13).

Dat soort verhalen hoor ik graag. Het maakt me enthousiast en geeft me hoop. Hoop op een God die-er-zijn-zal, hoop op een God die bevrijdt. Hoop op een God door wie zelfs het zwakste mensje, trillend en bevend, aan het monster van de dood ontkomt. Dat is het verhaal van Ezra, dat is het verhaal van heel Israël, dat is het evangelie: hoop – tegen alle verwachting, tegen alle realiteit in – op een tijd van gejubel, waarin juichen en huilen niet te onderscheiden zijn.

Erik

Afzondering

Alain ziet in Ezra hoop, nieuwe media en nieuwe talen. Ik kan hem daar geen ongelijk in geven. Hij vergeet wel een belangrijk element: in Ezra vind je ook verlangen naar vroeger en afzondering. In de tekst van vandaag uit Ezra 6 vind je daarvan de eerste aanzet: de herbouw van de tempel. In het vervolg van Ezra en Nehemia, die oorspronkelijk samen één boek vormden, wordt dat verder uitgewerkt.

De herbouw van de tempel was een feest voor de Joden uit de tijd van Ezra. Begrijpelijk. Het centrum van hun religie herrees uit de as. Met de klaagmuur hebben we nog steeds tastbaar bewijs van het bestaan van deze tempel. Een grote groep joden keerde terug uit de Babylonische ballingsschap. Ze werden naar huis gestuurd door de Perzen, die Babylon veroverden.

Verplicht scheiden

Eindelijk thuis. Eindelijk een nieuwe tempel. Wat doe je dan? Je trekt je terug. Ezra en Nehemia leggen de nadruk op de puurheid van de Joodse religie. Behalve de tempel worden ook de stadsmuren herbouwd. Jeruzalem wordt weer die besloten Heilige Stad van weleer. Joodse mannen die getrouwd zijn met een niet-joodse vrouw moeten van Nehemia scheiden. Puurheid gaat voor alles.

De herbouw van de tempel geeft me daarom een dubbel gevoel. Juichen voor de vrijheid om je eigen geloof te belijden zoals je dat wilt. Huilen om het naar binnen gekeerde en afgezonderde. Dat is, zoals Alain zegt, het verhaal van heel Israël, maar niét van het evangelie. Het evangelie mag ook buiten de muren van de stad komen. Goed nieuws zondert niet af, maar ontvangt met open armen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *