Oooh, een mooi esoterisch plaatje

Rijksuniversiteit Groningen lanceert master esoterie

Vanaf het komende studiejaar is het in Groningen mogelijk om een master Concealed Knowledge: Gnosticism, Esotericism and Mysticism te volgen. Volgens de faculteit theologie, die de master verzorgt, is er groeiende aandacht voor ‘alternatief christendom’. Met de opleiding komt de faculteit aan studenten die zich liever met een andere stroming dan het main-stream christendom bezighouden.

In de recente geschiedenis van christelijk Nederland is de interesse voor de gnostiek toegenomen, aangedreven door de academische aandacht voor dit thema. Een voorbeeld daarvan is de publiciteit rond de ontdekking van het Judas-evangelie, dat in 2006 gereconstrueerd werd. De gnostische visie spreekt anno 2012 veel christenen aan, doordat het een alternatief beeld op Jezus biedt, anders dan het dogma ‘honderd procent mens, honderd procent God’, dat in de meeste kerken vanaf de preekstoel te horen is.

New Age

Op esoterisch gebied was vooral dominee Fennie Kruize in het nieuws, die met haar boek ‘Goddelijke vrijheid‘ duidelijk leentjebuur speelde bij de New-Age beweging. Bij zowel protestantse als katholieke gelovigen groeit de belangstelling voor Middeleeuwse mystische, zoals de Brabantse Hadewijch. Haar werken worden herontdekt, niet in de laatste plaats omdat ze aantonen dat ook in de kerk van de dertiende eeuw plaats was voor de vrouw in religie.

Met andere woorden: de Rijksuniversiteit Groningen zit bovenop de actualiteit, en kiest ervoor om in nieuwe masteropleidingen aan te sluiten bij religieuze ontwikkelingen in de maatschappij. In het programma van de master wordt ook gekeken naar andere religieuze bewegingen die de westerse cultuur beïnvloed hebben, zoals Kabbala.

Opnieuw uitvinden

Door de ontkerkelijking zijn niet alleen steeds minder mensen in een kerk te vinden, de kerk wordt ook pluriformer. Gelovigen nemen de ruimte om hun eigen weg te kiezen, los van de kerkelijke leidraad. Het is te prijzen dat een theologische faculteit zichzelf in het licht van deze verandering opnieuw probeert uit te vinden.

Reacties

 1. chris zegt

  Ik denk mede door het afkeren en niet accepteren van een absolute waarheid dat er meer intresse is in esoterie. Waarschijnlijk liggen de geijkte paden voor mensen teveel voor de hand. Jammer dat we steeds meer “mix and match” godsdiensten tegenkomen. Maar ook in al deze esoterische studies zijn vele stromingen meer dan twijfelachtig. Vage “new age” termen zoals innerlijk wijsheid en god in jezelf vinden zeggen mij persoonlijk niet zoveel. Waar de praktische toepassingen in het behalen van z’on master zitten ben ik dan wel weer benieuwd naar.

 2. JOHN JANSSEN zegt

  Het doet me plezier te lezen dat Groningen op het gnosticisme en de esoterie gaan studeren. Na mijn ontdekking van de grote waarheid moest ik konatateren dat d ekerken vanuit hun machts wellustig denken de mensheid al 2000 jaar voor de gek houden. Gelukkig is nu de tijd voor de ommekeer gekomen. De vondsten van Qumran- Nag hammadi en het familie graf van Jezus hebben de basis onder de leer van de kerken uit gehaald . En Jezus ,als gewoon mens geboren , werd later na met de Christus Geest te zijn ingewijd de wegbereider voor de toekomstige ontwikkeling van de mensheid. De kerken in den beginne de Roomse hebben al snel Zijn leer ingepalmd voor eigen machts gebruik. Hieraan is een einde aan het komen nu velen intuïtief de Waarheid De Geest van de Christus- van het Grote al- of van de Boeddha gevonden hebben in hun hart en daarnaar willen leven.
  In een woord de Grote Liefde die zich nu manifesteert.

 3. John zegt

  Zoals John Janssen duidelijk maakt staat nu ook in Groningen de weg naar een nieuwe blasfemistisch afvallige religie open. Dit Christendom, alternatief christendom, of wat dan ook met de naam van Christus er in noemen, is jezelf iets toe eigenen wat je niet toekomt.

 4. chris zegt

  @john jansen, begrippen zoals de grote waarheid of de grote liefde klinken mij nogal vaag in de oren. Dit soort termen vallen mij de laatste tijd meer en meer op, maar gefundeerde opvattingen heb ik nog niet gehoord. De nag hammadi code is zeker een intressante vondst te noemen maar zou gauw er weer iets van een dergelijkl document/geschrift gevonden is word direct de bijbel in twijfel getrokken. De informatie die de codex bevat staat zo haaks op de bijbelse geschriften dat men ook twijfels kan hebben bij de schrijver ervan. Ik zie het niet als reden waardoor de zogenaamde “farce” van de christelijke leer omver word geblazen. Het bevestigd wat ik al dacht, mensen zoeken simpelweg munitie om af te vuren op het christelijk geloof. Want oeioei, dat zou toch echt volstrekt belachelijk zijn dat dat de waarheid is. Ik zet mijn twijfels bij esotherische wijsheden, ongefundeerd naar mijn mening en het sluit perfect aan op de huidige gevoelscultuur.

 5. Cira zegt

  Vooruitstrevend van Groningen om een Master Esoterism and Gnosticism te introduceren, na de UVA. Het is geen toeval dat de Qumran Nag Hammadi geschriften in 1945 gevonden zijn. De tijd was er rijp voor. De mens was er rijp voor om een nieuw Licht te werpen op Jezus en zijn ‘werkelijke’ verkondiging. Dat wij mensen beschikken over een zelfautoriteit van Licht. Deze innerlijke godsvonk, wezenskern of essentie is van sterrenstof. Van goddelijke oorsprong. Zij herinnert ons aan het feit dat wij mensen in verbinding staan met het goddelijke, om de simpele reden dat we daaruit voortkomen. Middels de intuïtie probeert het goddelijk bewustzijn ons mensen te inspireren, aan te zetten tot bewustzijnsontwikkeling.

  Logisch dat deze geschriften als ‘canoniek’ worden beschouwd. De kerk wil de macht blijven uitoefenen. Mensen willen laten doen geloven dat wij afgescheiden zouden zijn van God, van het goddelijke. Dat er alleen verlichting mogelijk is binnen de kerkelijke muren. Zij zou zich moeten schamen dat zij 2000 jaar lang de mens misleidt heeft! Jezus’ predikte een heel ander verhaal. Hij riep ons op om tot innerlijk Weten te komen. Jezus’ verkondigde maar een ding: Eenheid. God en de mens zijn een. De mens resoneert en participeert in zijn schepping. Hij is onderdeel van en medeschepper. De mens is de creator in de stof bezield door de geest Gods.

  Niets geen voorganger, niets geen kerkelijke gezagshiërarchie, niets geen verstarde dogmatiek. Jezus riep op om onszelf te her-inneren. Ons wakker te schudden, om bewust te worden van deze immense innerlijke kracht die ons in vrijheid stelt. Het is een kwestie van acceptatie en juist dat is bij velen het probleem.

 6. Malle Aggie zegt

  Verkondigde Jezus eenheid? Echt niet, eerder dat er onenigheid zou zijn, zelfs binnen families.
  Dat God en mens één zijn? Dat wij mensen in verbinding staan met het goddelijke? Lees eens een krant, kijk eens naar het journaal of een actualiteitenrubriek.
  Ja, het is een schande dat er in sommige kerken een hele hiërarchie is, maar dat is noch bijbels noch overal aanwezig. Evangelische christenen hebben er weinig of niets mee. Gnostiek is een dwaalweg, waarvan je het eind niet kent.

 7. zegt

  Ik vind het bijzonder dat er steeds meer aandacht is voor religieuze/spirituele beleving door de eeuwen heen. De religieuze mens die steeds zijn denkbeelden vernieuwd, aanpast,…

 8. Cira zegt

  Beste Malle Aggie,

  Er is een verschil tussen Gnosis en Gnostiek. En helaas binnen alle kerken is er sprake van een hiërarchie, omdat de kerk een instituut is, door mensen gesticht en hoort thuis in het Viisentijdperk. Het ontwikkelen van Christusbewustzijn is elk mens gegeven en zeker niet voorbehouden aan kerkgangers.

 9. zegt

  Een loffelijk initiatief, deze nieuwe masterstudie. Welke boeken zullen deel uit gaan maken van het curriculum? Een boeiende opstap voor een beginnend esoteriestudent is toch zeker het eerste boek dat ik ooit publiceerde. Het is vandaag verschenen onder de titel Esoterie in Begrijpelijke Taal. Het eerste boek ook van een Nederlandse auteur die dit complexe onderwerp voor een breed publiek toegankelijk maakt. Dit brede publiek valt te omschrijven als ‘geïnteresseerde leken”
  Meer over dit boek lees je onder deze link: http://zilvervis.net/2013/03/19/mijn-eerste-boekpublicatie-esoterie-in-begrijpelijke-taal-is-uit/
  Het boek bestel je onder deze link:
  http://i-bookshop.nl/in-begrijpelijke-taal/esoterie-in-begrijpelijke-taal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *