kruis

Leidse theoloog schokt christenen met onderzoek naar kruisdood

De Leidse theoloog Johannes de Rade heeft voor opschudding gezorgd met een diepgravend onderzoek naar de toedracht van de dood van Jezus van Nazareth. Zijn conclusies liegen er niet om. Christelijke leiders uit allerhande stromingen hebben geschokt gereageerd op zijn bevindingen. De Rade: “De dood van Jezus was een rechterlijke dwaling, of, in jip-en-janneketaal, een foutje.”

De theoloog hoopt dit najaar te promoveren op zijn onderzoek. De 56-jarige Leidenaar van Brabantse komaf ontdekte dat het doodvonnis voor Jezus Christus op een misverstand berust. De Rade: “De Romeinse bezetter meende ten onrechte dat deze man aanspraak maakte op het koningschap over de joden. Zijn koninkrijk had een meer geestelijke betekenis. Die spraakverwarring leidde tot een vonnis dat met de theologische kennis van nu onterecht genoemd moet worden.”

Andere misdadiger

Een tweede ontdekking van De Rade maakt het foutje in de Romeinse rechtspraak nog opmerkelijker. De theoloog vertelt: “Meerdere bronnen suggereren dat een Romeins magistraat de rechterlijke dwaling herkende, en het vonnis probeerde terug te draaien. Om mij niet geheel duidelijke redenen werd echter een andere misdadiger vrijgelaten. Daar is verder onderzoek nodig.”

Jannes Bosman, evangelisch predikant in Schoonrewoerd, is woedend: “Ik heb vorige week een gigantisch kruis in de kerk laten zetten, waar mijn kerkleden met Pasen hun zonden op een papiertje aan kunnen spijkeren. Ik ben altijd op mijn hoede als een academisch theoloog aan het woord is, en terecht. Nu beweert deze man dat het allemaal een foutje was? Blasfemie!”

Leerstuk der verlossing

Ook in reformatorische kring is ontzet gereageerd. Een commissie onder leiding van Ds. A. de Wit (voornaam onbekend) verwijst het onderzoek van De Rade naar het rijk der fabelen. “De kruisdood neemt een onuitwisbare plaats in in het leerstuk van de verlossing. Wij snappen niet waar deze zogenaamde theoloog zijn verhalen vandaan haalt.”

De Evangelische Omroep heeft overwogen de uitvoering van The Passion in Rotterdam op te schorten, maar zet deze toch door. Een woordvoerder: “Wij hebben ettelijke miljoenen besteed aan het afhuren van een locatie en marketing. Ook Danny de Munk is beslist niet goedkoop. We leggen de conclusies van deze theoloog daarom naast ons neer. The Passion gaat vanavond gewoon door!”

Gemiste kans

Volgens de Rade had alle ellende voorkomen kunnen worden als Jezus Christus een andere naam voor zijn geestelijke koninkrijk had gekozen. “Hij had ervoor kunnen kiezen om zijn volgelingen als schapen neer te zetten, en zichzelf als herder aan te duiden. Dat noem ik een gemiste kans met grote gevolgen.”

Reacties

 1. zegt

  Zijn conclusies liegen er zeker niet om! Een schokkende constatering. Volgens mij probeert de EO deze conclusies nu subtiel te verwerken in de line-up van The Passion. ;)

 2. Esther zegt

  Jannes Bosman noemt het blasfemie, ik denk echter dat Johannes de Rade er niet eens zo heel ver naast zit. Wanneer je de Bijbel als naslagwerk gebruikt, zul je zien dat alleen de schriftgeleerden en farizeeërs Jezus dood wilden zien. Zij hebben Hem aangeklaagd, voor een zeer oneerlijk proces gezorgd, en Hem beschuldigd van dingen die Hij niet heeft misdaan. Jezus heeft nooit gezegd de plaats van de keizer in te willen nemen, Hij heeft altijd het Kononkrijk van de hemel verkondigd. De schriftgeleerden wilden dit of niet begrijpen, of ze begrepen het te goed. Als ze begrepen dat Jezus Koningrijk uit de hemel kwam, wisten ze ook dat dit een einde zou maken aan hun eigen overheersing. Als ze het niet wisten, vormde Jezus voor hen op zijn minst een bedreiging. Het vrijlaten van Barabbas was ook het werk van de schriftgeleerden, die ervoor zorgden dat Jezus Zijn rkuisdood kreeg. Natuurlijk zit de Hand van God hierachter, en was dit allemaal zo bedoeld. Maar puur uit het oogpunt van een objectief naslagwerk gezien, zit dhr. De Rade er dus niet zo ver naast… Jezus had nooit veroordeeld mogen worden, Hij was onschuldig! Soort gerechtelijke dwaling dus… Dat het Sanhedrin deze dwaling inzag en dat Jezus nog meer vergelijkingen had moeten gebruiken, vind ik dan weer een klassiek voorbeeld van het de plank volledig misslaan… Misschien is het proefschrift niet bedoeld om te provoceren, maar zo komt het wel een beetje over. Even laten zien dat ‘gedegen onderzoek’ het christendom zijn zijn grondvesten kan laten schudden. Jammer, want het hele concept van ‘onschuldig, willens en wetens veroordeeld tot de dood’ is juist het mooiste! Dat het allemaal zo bedoeld is geweest, en wat heel veel christen al lang wisten. Onschuldig veroordeeld voor onze zonden.
  En de verkondiging van Zijn Koninkrijk; Jezus sprak veel in gelijkenissen, zoals in de gelijkenis van de wijnbouwer en in de gelijkenis van de zaaier, en zelf in de gelijkenis van een herder die het ene verloren lam gaat zoeken. Het Koninkrijk werd juist in gelijkenissen verkondigd, zodat wie echt in Zijn woord geinteresseerd was het kon leren begrijpen.
  Dus prachtig, dat dhr. de Rade op deze manier laat zien dat het christendom volledig onderbouwd is, ;) Misschien is het proefschrift dan toch iets voor 1 april @Robert? ;)

 3. edevries zegt

  Ik kan mij niet voorstellen dat onderzoek nog nieuwe feiten aan het licht kunnen brengen.
  Ik begrijp ook niet goed waarom dit zulk schokkend nieuws is.
  Het past toch mooi in het oude plaatje.
  Jezus moest lijden als zoenoffer voor ons zonden, volgens God’s plan. Een gerechtelijke dwaling evenals een verraderskus past daar toch prima in.

  Met dat plaatje heb ik wat moeite, maar dat ik een ander verhaal.

 4. David van der Stoep zegt

  Eerlijk gezegd begrijp ik de schok niet zo. Als je je Bijbel goed leest, kan je zelf al zien dat de Romeinen “erin geluisd” zijn. Dus strikt juridisch genomen was Jezus’ dood een “foutje”. Maar dat doet toch helemaal niets af aan de betekenis van Zijn dood voor ons als christenen?

 5. Manu M zegt

  Jezus Christus verkondigt ook een Koninkrijk..Daar is dan toch geen sprake van een woordspeling van Zijn kant? De wapenrusting van God endergelijke, het gaat niet om een simpele Picknick in het parkje met God…? ofwel

 6. zegt

  Zal wel aan mij liggen, maar zo heb ik er altijd na gekeken. Juridisch gezien zou het nu “rechterlijke dwaling” kunnen heten, maar door de ontwikkeling van een Judas kus, de voorspelling van Petrus en de haan, de 40 dagen in de woestijn vooraf, het ophitsten van het volk “media” is helemaal volgens “plan” gegaan. Dat daar rechterlijke dwaling in voorkomt, is een onderdeel. Hij had beter kunnen verdiepen de reden erachter.

 7. Huibert zegt

  Tja, wat wil je met zo’n artikel bereiken…. De Leidse theoloog en de evangelische voorganger zijn beide niet via google te vinden. Ofwel: een ‘leuk’ bedacht artikel wat wil aangeven dat Jezus van Nazareth zoveel controle over zijn eigen offer had dat daar ook gerechterlijke dwaling in voorkomt. De gerechterlijke dwaling doet daar niets aan af, sterker nog, het maakt Zijn grootheid groter. Maar of dit artikel daar nu zo bij helpt….

 8. David zegt

  It is quite clear that the Jews’ case against Christ was manufactured and not according to procedure, so it is hard to see why we need to get upset about the whys and hows of the Roman case.

 9. Johan zegt

  Onbegrijpelijke conclusies van Johannes de Rade. Alsof er nooit eerder onderzoek naar zou zijn gedaan! Wat een onzin. Helemaal onzinnig vind ik dat ‘christelijke leiders’ (wie-bedoel-u?) op onzinnige conclusies gaan reageren. Nee, als je het politieke wespennest rond de dood Jezus een beetje wilt gaan begrijpen, lees dan het boek Pontius Pilatus van Paul Maier.
  Realiseer u toch eens dat lijden en opstandig voor mensen uiteindelijk onbegrijpelijke gebeurtenissen zijn. De discipelen begrepen er ook al helemaal niks van. Dood is toch dood? dachten ze. En ook al konden ze de realiteit van de opstanding niet ontkennen, toch bleef het voor hen een moeizaam te begrijpen gebeuren. En zo is het met ons vandaag nog steeds.
  Wat Johannes de Rade en anderen ook proberen, we kunnen er met ons verstand niet bij, net zo min als we zondeval ooit zouden kunnen doorgronden. Het hoogste hoog en het diepste diep onttrekken zich aan het menselijke begrip. Wat je niet kunt begrijpen, dat kun je wellicht tegen alle ‘gezond verstand’ in, alleen maar voor waar houden, om het uiteindelijk alleen maar te aanbidden. Pasen is niet het feest van het verstand, maar het feest van verzoening, ondanks alle ‘verstand’ , scepsis & gnosis. En schreef Paulus ook al niet over de dwaasheid van het kruis? Christenen zijn dus dwazen die het onbegrijpelijke voor waar houden, morgen en zondag en alle dagen van hun bestaan.

 10. Hannah zegt

  Goeie grap, ik ga nu overigens niet God verdedigen, ik vond de verdediging van zijn schapen al moeilijk genoeg.

 11. Michel zegt

  Echt wereldschokkend is het niet. Ik begrijp eerlijk gezegd ook geen bal van het luide gekrijs dat vanuit verschillende christelijke hoeken weerklinkt. Wat Johannes de Rade zegt is eigenlijk nog behoorlijk Bijbels ook; Jezus’ lijden en sterven was namelijk geen dogmatisch programma dat hij met God (de Vader) heeft uitgestippeld, en ook geen offer dat God eiste om onze zonden te willen en kunnen vergeven. Teksten over ‘losgeld voor velen’ lees ik totaal anders – de neiging om altijd maar bloed of geld of genoegdoening te willen (verkapte wraakgevoelens dus) is typisch menselijk en is geenszins uit God.
  Jezus is verraden, verloochend en in de steek gelaten door zijn eigen leerlingen en vrienden, en feitelijk vermoord (al is het maar figuurlijk) door zijn rivalen, namelijk sommige Farizeeërs, schriftgeleerden, rabbi’s. Overgeleverd aan de grilligheid van de Romeinen onder het mom van zogenaamde hunkering naar wereldlijke macht. Voor zover ik weet, was Pilatus van zichzelf een houwdegen, maar was zijn positie in die dagen wankel. Gezien het wespennest dat Israël in die dagen al was, is een zondebokproces door een stel volksmenners en een mimetisch opgejutte volksmassa niet zo moeilijk. Jezus heeft als ultieme rechtvaardige en Lijdende Knecht het kwaad ten volle ernstig genomen, heeft ervoor gekozen het te ondergaan en het bloot te leggen.
  Alleen, over zo iemand kan de dood niet heersen. ‘God helpt’, betekent Jezus’ naam. God rehabiliteert (een rode draad in de Bijbel) – en doet hem in de kracht van liefde opstaan.
  Met hem zal de mens sterven en opstaan.

 12. zegt

  @Hannah
  Een grap? Nee toch, dit lijkt een heel erg serieus artikel. En ik begrijp de schok ook wel, stel dat Jezus niet werkelijk met reden veroordeeld werd, is de rest van de bijbel dan wel waar? Dan kun je net zo goed gaan twijfelen aan de schepping of zelfs het wandelen op water door Mozes :-O

 13. immer zegt

  Kom op mensen “de EO heeft overwogen de PASSION op te schorten” !
  Ja hoor wie gelooft dit. Hoevaak is de bijbel of een stuk daaruit niet aangevallen.
  Denken jullie nu echt dat om één zo’n theoloog ook maar een enkele gelovige van slag zou zijn.
  Lees eens “het verhaal gaat” , zullen we kerst dan ook maar afschaffen, of eigenlijk: De hele bijbel maar weggooien. Wie heeft dit artikel verzonnen?
  Komop Erik, ik had je wijzer geacht.

  Waar kan ik dat non-verhaal over de EO en de Passion vinden?

 14. Bas zegt

  Tsja, Eric, t’is je wel weer gelukt natuurlijk. Maar of je hier nu de mensheid mee dient waag ik toch ernstig te betweifelen.

 15. zegt

  De gerechtelijke dwaling komt doordat Johannes de Rade er ten onrechte van uit gaat dat het koninkrijk van God een geestelijk koninkrijk is. Nee, Johannes, het is een echt koninkrijk. Ik ben een dienstknecht van Jezus Christus onze heer en hij leidt mij in mijn werk en in mijn leven, als een echte koning. Nee, zowel de Joodse leiders als koning Herodes en Pontius Pilatus wisten dat Jezus Christus onschuldig gekruizigd werd. Dit staat zelfs in Jesaja 53:8. Door een verdraaiing van het recht werd hij weggenomen. Wie had zich zijn toekomst kunnen voorstellen? Want hij was afgesneden van het land van de levenden, getroffen om de overtreding van Mijn volk.
  Joden en heidenen waren daar samen verantwoordelijk voor.
  Menno van Barneveld.

 16. zegt

  @Menno
  Ja, die leiders gebruikten Jesaja ook als blauwdruk voor Jezus leven. Vooral Pontius Pilatus staat bekend als een groot kenner van de oud-joodse profeten. Theologen doen nog veel te weinig met deze baanbrekende kennis.

 17. Auke zegt

  Raar zinnetje staat in het bericht: ‘Om mij niet geheel duidelijke redenen werd echter een andere misdadiger vrijgelaten. ‘

  Wat bedoelt De Rade hiermee? Dat Jezus ook een misdadiger was, zij het een andere?

  Overigens: Tegenwoordig zou Jezus niet op de gronden, aangevoerd door zijn vijanden, veroordeeld zijn. Er werden m.i. geen bewijzen geleverd voor de beschuldiging dat hij zichzelf koning der Joden zou hebben genoemd.
  Ook zou een rechter in deze tijd zich niet laten leiden door het hysterisch geschreeuw
  (kruisigt hem) van de massa, waarvan mij nog niet duidelijk is, hoe groot die was. Ik vermoed niet eens zo groot. In ieder geval zie ik hen als een stel misleide en opgehitste mensen. Mensen die zich lieten leiden door haatzaaiende leiders. Een verschijnsel dat men sinds alle tijden en dus ook nu nog kent.

  Jezus was onschuldig aan het hem ten laste gelegde (politiek geladen, want door hem te beschuldigen, dat hij zich koning der Joden zou hebben genoemd, kon dat worden opgevat als een verzetsdaad tegen de Romeinen en hun keizer. Dodelijk vergrijp in diens ogen). Dat hij godsdienstig gezien andere opvattingen op nahield dan de gevestigde Joodse orde en geestelijkheid zou de Romeinen een dooie zorg zijn, zolang dat niet bedreigend was voor hen en hun gezag. In de ogen van de gevestigde Joodse orde en geestelijkheid waren zijn opvattingen echter godslasterlijk en dat kon niet ongestraft blijven in hun visie. Zegt iets over de intolerantie van deze mensen. Een andere mening was voor hen ontoelaatbaar en die wilden ze dan ook met wortel en al uitrukken en vernietigen. Desnoods met alle middelen die men kon toepassen, ook al zou de waarheid verkracht worden en er geweld zou worden toegepast. Fundamentalistisch en levensgevaarlijk, zoals Jezus aan den lijve heeft ondervonden. Machiavelli had voorgangers.
  Maar is er wel iets nieuws onder de zon?

  Hoe het dan wel in elkaar zit? Ik weet dat ook niet. In deze tijd zou de zaak heropend en een nieuw proces gevoerd moeten worden.
  En dan ben ik ervan overtuigd, dat Jezus vrijgesproken zou worden, ongeacht de religieuze betekenis die men aan hem en aan zijn dood toeschrijft. Want daarover verschillen gelovigen heden ten dage nog altijd van mening…..

 18. zegt

  Jezus heeft ons laten zien dat de dood niet bestaat en God en wij één zijn … Dat hele zonde-gedoe is door de machthebbers er bij gehaald om de massa onder de duim te houden en zo werden Jezus zijn mooie bedoelingen verdraaid. Zo werd ook die arme Maria Magdalena geheel ten onrechte voor hoer uitgemaakt. DAT is pas echt schokkend te noemen wat mij betreft!

 19. Manu M zegt

  @Hans Jezus heeft laten zien dat de dood geen macht meer over ons heeft, niet dat het niet bestaat, want de dood bestaat wel degelijk;). En wat bedoel je met ”zonde-gedoe dat door machthebbers erbij is gehaald om de massa onder de duim te houd”?? Ik begrijp dat niet helemaal;) zou j e me dat uit kunnen leggen. danku vriendelijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *