geloof ongeloof

God is een dobber, gelukkig kan ik zwemmen!

Misschien herken je jezelf in ‘de zoekende christen’, of kun je sympathie opbrengen voor de christen die ‘het’ niet zo stellig meer weet. De christen die het geloof van zijn jeugd nuanceert. Dat heb ik ook meegemaakt. Bij mij was het een ontwikkeling van dogmatisch naar meer spiritueel of esoterisch christendom of, zoals dat zo mooi wordt genoemd: ‘van religie naar relatie’. Ik ken de enorme bevrijding die dit kan geven, en ook het heerlijke gevoel wanneer de band met God persoonlijker en levendiger wordt.

Ik voelde mij veel meer verbonden met andere christenen, ook uit andere kerken of gemeentes. Mijn blikveld was verruimd en mijn hart leek verlicht. Ik voelde mij dichter bij en dochter van God. En toch ging mijn weg uiteindelijk bij God vandaan. Zelfs zo ver bij hem (of haar?) vandaan, dat ik vandaag zeg dat ik ‘er’ niet meer in geloof. Hoe kon het zo ver komen? Hoe is het mogelijk dat juist iemand die zo intens geniet van haar band met God, hier uiteindelijk afstand van neemt?

Lees verder »
alethiometer

Ik geloof weer in de waarheid

De waarheid heb ik lang geleden bij het grofvuil gezet. Postmodern geloof verenigt zich moeilijk met haar bestaan, dat dan maar even geloofd moet worden. Waarheden zijn er zoveel als er brillen zijn om de werkelijkheid door te aanschouwen. Het geloof in de waarheid is echter stevig gekleurd door de wetenschappelijke positie van de natuurwetenschappen.

De waarheid is daar zoveel als de constatering dat een bepaalde hypothese aan de empirische werkelijkheid voldoet. Is dat het geval, dan is je stelling ‘waar’. Zo’n nauwe opvatting brengt je ernstig in de knoei als het om geloof gaat.

Lees verder »

Typisch kerkmensen: de geld behoevende voorganger

Over de katheder keek hij zijn toehoorders innemend aan. Dit waren zijn volgelingen. Mensen die hem mochten, aanbaden bijna. Hij zag hen soms tijden niet, als een andere gemeente zijn hulp nodig had. Honger had naar zijn prediking. Maar ze bleven hem trouw, ondersteunden hem. Mentaal en financieel. Hij voelde het kriebeltje in zijn onderbuik. Niet zozeer het gevoel van de beantwoordde verliefdheid. Meer een kriebel van onderdrukte opwinding. Hij vervolgde zijn preek.

“Doe alles wat jullie van mij leren en alles wat jullie in mij zien. Dan zal God met jullie zijn en jullie vrede geven.” Hij was tenslotte hun leider. Zij waren slechts leken. Schapen die een herder nodig hadden om na te volgen. Hij was net weer terug, na lange tijd in een andere gemeente doorgebracht te hebben. Het werd tijd, als hij te lang wegbleef gingen ze opzoek naar een andere herder. Aangezien hij warme gevoelens koesterde voor de gretige gezichten voor hem, was het geen straf om terug te keren.

Lees verder »
Gat Errug

Zeg Geerd, doe eens normaal met je Satan! #ZaTanBo

Wat doet die Geert nu op Staat Geschreven? Een beetje het hellend vlak initiëren? Als Satan het onderspit moet delven, dan is God de volgende. En de grootste truc van de duivel is dat wij denken dat ie niet bestaat. Trouwens, als ie wel bestaat dan is hij niet een kwade god. Een engel blijft een engel, ook als ie valt. Je moet hem dus meer zien als het vervelende jongetje dat de klas is uitgestuurd. Daarnaast kan hij dus niet overal tegelijk zijn, dus moet hij keuzes maken heh #satansbode. Dus Geertd, als je niet in de Boze gelooft, kijk dan maar eens in de spiegel [spiegel].

satan

Een gezellige zondagmiddag met de #Satan

Lang, lang voordat ik ooit aan het bestaan van God twijfelde, zette ik mijn vraagtekens bij het bestaan van de Satan. Geloven in een kracht, boven ons geplaatst. Een kracht die zich als een econoom met laisser faire-filosofie zo nu en dan met het werelds wel en wee bezighoudt. Dat gaat er nog wel in. Maar een tegenkracht, die met geniepige plannetjes de allerhoogste in de wielen probeert te rijden, daarvoor is het aan mij gegeven religieuze talent niet toereikend.

Het komt ook omdat ik gezien heb hoe in de evangelische wereld omgegaan wordt met de Grote Boze, en dientengevolge met de mens. Sommigen heb ik een speelbal van goed en kwaad zien worden. Geloven hoe een f*cking steen in de huiskamer satanisch belast was, en daar dan allerlei ellende aan ophangen.

Lees verder »
franklin graham

Bling bling, hier is de Barmhartige Samaritaan 2.0

Eens even denken. Dat achterhaalde verhaal van de Here Jezus over die Samaritaan die zomaar een gewonde man hielp, dat moeten we even oppimpen. Hoe zou het er in 2015 eigenlijk uitzien? Ga even mee in mijn gedachten-experiment: Barmhartige Samaritaan 2.0.

We beginnen even bij het begin. Om een beetje een legende te kunnen worden moet je tegenwoordig een zoontje van de baas zijn, vindt u niet? Doen we. Samaritaan 2.0 is het zoontje van de baas. En zoontjes van de baas komen eenvoudig aan centen, of heb ik dat verkeerd? Laten we Samaritaan 2.0 een zoontje van de baas met een miljoen per jaar maken. 

Lees verder »

Staat Geschreven #ZomerCollege: gnostiek

Het is zomer, de baas is op vakantie, dus je hebt zelf wel wat meer tijd. Zie je kans schoon om eindelijk wat te maken van je ambitie om je in theologie te verdiepen. Het extragratis Staat Geschreven #ZomerCollege is er voor jou! Vandaag de laatste editie over de gnostiek.

Door de vondst van een aantal oude papyri in Nag Hammadi, vlak na de Tweede Wereldoorlog, heeft het onderzoek naar de veelvormige geschiedenis van het christendom een vlucht genomen. Eén van de bekendste geschriften uit de christelijke gnostiek is het Evangelie van Thomas, dat rond de tweede eeuw na Christus ontstond. 

Lees verder »
7237097614_cc1269e00f_h

Complodtdttdtt! Bijbelverzen zomaar uit de Bijbel verdwenen

Trek eens een bijbel uit de kast, en zoek Handelingen 8:37 op. Pak je een Nieuwe Bijbelvertaling, dan zul je zien dat de tekst van vers 36 naar 38 gaat, en 37 overslaat. En dat, lieve orthodoxe meeleesvrienden, is dus een complot van vrijzinnige bijbeluitgevers die willens en wetens met de schaar door de Bijbel gaan, om hun onwelgevallige teksten weg te knippen.

Dat, althans, is de strekking van opschudding die ontstaan is onder evangelicale christenen in de Verenigde Staten. De uitgever van de New International Version, een moderne bijbelvertaling in het Engels, is overgenomen door gigant Harper Collins. Dat bedrijf geeft via dochters ook de satansbijbel en The Joy of Gay Sex uit. Foute boel natuurlijk.

Lees verder »