aristoteles-paulus

Wijsheid op z’n Grieks, sinds 2400 jaren.

Eén voor één keek hij zijn leerlingen aan, terwijl hij met zijn hand door zijn baard streek. Het was niet helemaal duidelijk of zijn woorden overkwamen. Maar het was van het grootste belang dat dat wel zo was. Ze moesten de noodzaak inzien van de moraal die het handelen beïnvloedt. Zijn land zou niet altijd grootsheid voortbrengen. Ooit zou er een tijd komen, over tientallen jaren of wellicht decennia, dat dit imperium niet meer zou bestaan. Dat het slechts een dilemma zou zijn voor heersers ver hier vandaan. En tegen die tijd zou dit land de morele verstandigheid hard nodig hebben.

Aristoteles zuchtte. ‘Luister’, zei hij tegen de jonge mannen tegenover hem, ‘de mens heeft de vrijheid gekregen om te kiezen tussen het doen van het kwade en het doen van het goede. Aan ons de taak om te leren hoe we kiezen moeten voor het goede. Het is daarbij van belang het gulden midden te zoeken van twee uitersten. Je kunt bijvoorbeeld achter iemands rug om lasteren en anderzijds bemoeizuchtig zijn naar diezelfde persoon. Het gulden midden is naastenliefde.’

Lees verder »
IMG_1432 copy

Gouden levensles: “Stilstaan is doodgaan” — @JaapMarinus #feit #mindblowing

Afgelopen zaterdagavond (of zondagochtend), om een uurtje of 3, werd de wereld omver gelopen door hordes zombies. Golf na golf overspoelde de wereld terwijl jullie allemaal lekker op één oor lagen. Gelukkig waren er nog twee strijdbare jongens wakker.

Het waren @JaapMarinus en ik, die onze Call of Duty-geweren maar bleven herladen om u allen te redden uit de hongerige klauwen van de monsters. Graag gedaan, hoor. En in de tussentijd ook nog filosoferen, met als resultaat dit wijze blogje, gratis voor jullie mee te pikken. Messiastrekjes zijn ons niet vreemd, nee.

Lees verder »
wcs

Hoe word ik de perfecte Spreuken-31-vrouw?

Ooit had ik een vriendin met een passie voor prullenbakken. Ik weet niet meer of het om het uiterlijk van de prullenbak draaide, of de inhoud. Maar ze vond altijd een manier om de prullenbak te zien in huizen waar ze kwam. Meestal bereikte ze dit door te vragen of ze haar kauwgom weg mocht gooien. Een gewoonte die ik altijd met veel plezier aanschouwde.

Mijn moeder zou zeggen: ‘Iedereen heeft zijn eigenaardigheden en zijn eigen aardigheden.’ Dat geldt in elk geval voor mij. Ik ben wel niet nieuwsgierig naar prullenbakken, maar wat mij intrigeert is het toilet. Hiervan kan ik wel met zekerheid zeggen dat het mij niet om de inhoud gaat. Maar uiterlijk is ook niet het goede woord. Het is voornamelijk de aankleding.

Lees verder »
dino

Cursus drogredeneren voor christenen

God bestaat, dus… het is de kern van onze jarenlange strijd tegen Grote Woorden. Een drogreden als basis voor allerhande beweringen. God bestaat, dus… is niet alleen in onschuldige gevallen fout, ook IS en de partijen in het Israelstina-conflict maken zich schuldig aan deze denkfout. Graag beperk ik me tot de drogreden en ga ik geen wereldproblemen oplossen. Lukt me toch niet.

Kennen jullie deze nog? “Zonder God kan je niet gelukkig zijn.” Volgens de mevrouw liegt presentator Rutger, die zegt dat hij gelukkig kan zijn zonder God. Mevrouw gaat er vanuit dat God bestaat. Zij wordt gelukkig van het idee dat God bestaat, dus zou iedereen enkel gelukkig kunnen worden mét God. Je ziet wel waar dit mis gaat. Ook de Hebreeënschrijver had hier een mening over.

Lees verder »
Solfie

Niet Søren, maar vertrouwen!

Zijn naam is Søren Kierkegaard. Hij is al ruim 150 jaar dood, maar heeft nog vele fans. Sinds deze week ben ik dat ook. Ik trap daarom af met deze slimme Deen die zichzelf antifilosoof en religieus schrijver noemde. Kenners plaatsen hem in het hokje ‘existentialistische filosoof‘. De eerste welteverstaan.

Kort samengevat, voor zover ik dat kan, vindt Kierkegaard dat bestaan niet gedacht, maar geleefd moet worden. Dat was toentertijd een behoorlijke aanval op de heersende filosofie, die vooral ging over het verklaren van het leven tot op dat moment. Een bekende uitspraak van hem hierover is: “Het leven kan alleen achterwaarts worden begrepen, maar het moet voorwaarts worden geleefd.”

Lees verder »
moedeloos

Helemaal geen zin meer om te leven

Twijfel aan de zin van het bestaan is onontkoombaar in ieders leven.  Nuchter of zweverig, overtuigd van het geloof of  atheïst: eens komt de dag waarop je je afvraagt waarom je hier bent. Grote kans dat je dat moment al gehad hebt. Wij in ieder geval wel. Op Staat Geschreven deze week een tekst uit het Bijbelboek Prediker, waar deze diepe twijfel prachtig wordt beschreven.

Prediker 2:17-23 “Ik kreeg een afkeer van het leven. Elke bezigheid onder de zon ging me tegenstaan, want het is niet meer dan lucht en najagen van wind. Van alles waarvoor ik me had afgebeuld onder de zon kreeg ik een afkeer. Ik zou het moeten achterlaten voor mijn opvolger, en wie zou kunnen zeggen of hij wijs of dwaas zou zijn? Toch zou hij de macht verwerven over alles wat ik met mijn wijsheid had bereikt. Ook dat is enkel leegte. Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven en waarvoor ik had gezwoegd onder de zon. Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt bekwaam te werk gegaan, met wijsheid en kennis van zaken, hij moet het iemand geven die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte en een uiterst kwade zaak. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon, maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet, alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte.”

Lees verder »
Bijbel

Deuterocanonieke tegeltjeswijsheid in Sirach

Vandaag doen we weer eens gek. We pakken er een deuterocanoniek boek bij. Sommige christenen vinden dat deze in de Bijbel terecht had moeten komen. De meesten niet. Wat moet je nou met zo’n tekst? Met wat creativiteit vertellen we je wat wij kunnen met Sirach. Misschien moeten we het toch maar niet meer doen, zo’n buitenbijbels boek…

Sirach 20:9-11 “In ongeluk ligt voor een mens soms geluk en een buitenkansje leidt soms tot verlies. Er zijn geschenken die je niet baten en er zijn geschenken die dubbel worden terugbetaald. Roem kan tot vernedering leiden, maar sommigen heffen na vernedering het hoofd weer op.”

Lees verder »
watiswijsheid

Wijsheid ligt niet voor het oprapen

Wijsheid is een eigenschap die vooral aan oude(re) mensen wordt toegeschreven. Met reden, want wijsheid vergaar je door te leven en door te lijden. Daar is tijd voor nodig. In de Bijbel staat een verhaal van een man wiens leven in een dal is beland. Het lijdensverhaal van Job is zo bekend dat hij zijn eigen spreekwoord heeft gekregen: de jobstijding. Lees met ons mee wat deze man over wijsheid zegt:

Job 28:20-23 “Maar van waar stamt de wijsheid dan, en het inzicht – waar is het te vinden? De wijsheid is verborgen voor de blik der levenden, ook aan de vogels in de lucht laat ze zich niet zien. De afgrond en de dood, ze zeggen beide: ‘Onze oren kennen haar slechts bij geruchte.’ Maar God kent haar wegen en hij weet waar ze verblijft.”

Lees verder »
wijsheid

Spreuken: gebruik je verstand

De Bijbel is niet alleen een boek vol controversiële teksten, die als voer voor strijdende theologen kunnen dienen. Je vindt ook teksten die wijsheid en inzicht brengen, hoe je ook over God, Jezus of de Bijbel denkt. Wij kozen vandaag voor een tekst uit Spreuken. Verwacht weinig strijd, maar wel een andere benadering.

Spreuken 19:8-11 Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor. Een valse getuige blijft niet ongestraft, wie leugens verkondigt, gaat te gronde. Weelde past niet bij een dwaas, nog minder past het dat een slaaf heerst over vorsten. Een verstandig mens houdt zijn woede in toom, het siert hem als hij fouten door de vingers ziet.”

Lees verder »